• 100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức - Luyện Kỹ Năng Sinh Học 12 (253 trang) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (450,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ CHẾ DI TRUYÊN BIẾN DỊ CẤP ĐỘ PHÂN TỬ (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 2. CƠ CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 3. QUY LUẬT DI TRUYỀN- MỖI GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (22,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)