• Đề thi HK1 - Hóa Học 11 - THPT Nguyễn Trãi - Đà Nẵng - 2017 - 2018 - File word có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • Đề thi HK1 - Hóa Học 11 - THPT Quang Trung - Daklak - 2017 - 2018 - File word có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • Đề thi HK1 - Hóa Học 11 - THPT Thống Lĩnh - Đồng Tháp - HCM - 2017 - 2018 - File word có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • Đề thi HK1 - Hóa Học 11 - THPT Trường Chinh - HCM - 2017 - 2018 - File word có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • Đề thi HK1 - Hóa Học 11 - THPT Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre - 2017 - 2018 - File word có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 – 2019 - Cụm THPT Bắc Bộ - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 – 2019 - THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 – 2019 - THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)