BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019


Bộ đề thi thử THPT QG 2019 các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, Sinh, Sử, Địa được cập nhật liên tục từ các sở, các trường trên cả nước và một số giáo viên nổi tiếng. Toàn bộ là bản word có lời giải chi tiết, trình bày sạch đẹp dễ chỉnh sửa.

 

Toán - đang có 446 đề

XEM THỬ

Vật Lý - đang có 375 đề

XEM THỬ

Hóa - đang có 339 đề

XEM THỬ

Sinh - đang có 293 đề 

XEM THỬ

Anh - đang có 277 đề

XEM THỬ

Văn - đang có 279 đề

XEM THỬ

Lịch Sử - đang có 170 đề 

XEM THỬ

Địa Lý - đang có 164 đề

XEM THỬ

GDCD - đang có 102 đề

XEM THỬ


Toàn bộ các môn đều đang được cập nhật liên tục đến 06/2019