BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019


Bộ đề thi thử THPT QG 2019 các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, Sinh, Sử, Địa được cập nhật liên tục từ các sở, các trường trên cả nước và một số giáo viên nổi tiếng. Toàn bộ là bản word có lời giải chi tiết, trình bày sạch đẹp dễ chỉnh sửa.

 

Toán - đang có 314 đề

XEM THỬ

Vật Lý - đang có 269 đề

XEM THỬ

Hóa - đang có 283 đề

XEM THỬ

Sinh - đang có 231 đề 

XEM THỬ

Anh - đang có 218 đề

XEM THỬ

Văn - đang có 268 đề

XEM THỬ

Lịch Sử - đang có 157 đề 

XEM THỬ

Địa Lý - đang có 146 đề

XEM THỬ

GDCD - đang có 98 đề

XEM THỬ


Toàn bộ các môn đều đang được cập nhật liên tục đến 06/2019