• Bộ chuyên đề khối 12 phiên bản đặc biệt của thầy Đặng Việt Đông 2019 - 2020 (Đã tải)
   (6,000,000 đ)
  • (Word ) Bộ tài liệu, chuyên đề ôn thi THPTQG 8, 9, 10 điểm môn Toán 2019 (Đã tải)
   (1,600,000 đ)
  • (Word) Phân dạng 32 chủ đề quan trọng luyện thi THPT Quốc gia - có lời giải (Đã tải)
   (1,600,000 đ)
  • Chuyên đề 1 - Lý thuyết - Tính đơn điệu của hàm số (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • Chuyên đề 1 - DẠNG 1. Xét tính đơn điệu của hàm số (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • Chuyên đề 1 - DẠNG 2. Điều kiện hàm số bậc ba đơn điệu trên khoảng cho trước (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • Chuyên đề 1 - DẠNG 3. Điều kiện hàm số trùng phương đơn điệu trên khoảng cho trước (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • Chuyên đề 1 - DẠNG 4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ PHÂN THỨC HỮU TỶ ĐƠN ĐIỆU TRÊN KHOẢNG K (Đã tải)
   (20,000 đ)