• Bộ 8 chuyên đề ôn HSG - VDC - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (299,000 đ)
  • 0. LÝ THUYẾT CHUNG SỐ PHỨC - Chuyên đề 12 đặc biệt - Đặng Việt Đông (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 1. THỰC HIỆN CÁC PHÉP TOÁN - Chuyên đề 12 đặc biệt - Đặng Việt Đông (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (28,000 đ)
  • 2. TÌM PHẦN THỰC, PHẦN ẢO (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (40,000 đ)
  • 3. SỐ PHỨC LIÊN HỢP - Chuyên đề 12 đặc biệt - Đặng Việt Đông (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 4. TÍNH MOĐUN SỐ PHỨC - Chuyên đề 12 đặc biệt - Đặng Việt Đông (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (55,000 đ)
  • 5. PT BẬC NHẤT THEO Z VÀ LIÊN HỢP CỦA Z - Chuyên đề 12 đặc biệt - Đặng Việt Đông (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (18,000 đ)
  • 6. TÌM NGHIỆM PHỨC CỦA PT BẬC 2 - Chuyên đề 12 đặc biệt - Đặng Việt Đông (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)