• (Word) Bộ bài tập, chuyên đề theo 4 mức độ khó tăng dần môn Hóa Học ôn thi THPT (Đã tải)
   (2,300,000 đ)
  • (Word) 3000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo các mức độ vận dụng (Đã tải)
   (1,600,000 đ)
  • (Word) 1600 câu Công Phá Các Loại Lý Thuyết Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 (Đã tải)
   (1,500,000 đ)
  • Giáo án hóa 12 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ II - (phiên bản 2) - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ II - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Giáo án hóa 10 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ II - (bản 2) - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Giáo án hóa 12 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I - (phiên bản 2) - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)