• 14. Đề kiểm tra 1 tiết Đường tròn - Có lời giải chi tiết. (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (12,000 đ)
  • 13. Kiểm tra - Ôn tập chương 2 - Ôn tập học kì 1 – Có lời giải chi tiết. (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (12,000 đ)
  • 12. Ôn tập chương 2 - Ôn tập học kỳ 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 11. Kiểm tra - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 10. Luyện tập - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 9. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau [MIỄN PHÍ] (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (0 đ)
  • 8. Kiểm tra - Vị trí tương đối của hai đường tròn - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 6. Kiểm tra - Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn - tiếp tuyến của đường tròn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 5. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn - Tiếp tuyến của đường tròn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 4. Kiểm tra - Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (3,000 đ)
  • 2. Đường kính và dây của đường tròn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 1. Sự xác định của đường tròn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)