• 20. Đề - Chữa đề kiểm tra chương III - Đề số 2 (Miễn phí) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (0 đ)
  • 19. Đề - Chữa đề kiểm tra chương III - Đề số 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (4,000 đ)
  • 18. Ôn tập chương III (Tiết 2) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 17. Kiểm tra - Ôn tập chương III – Có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 16. Ôn tập chương III (Tiết 1) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 15. Kiểm tra - Độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình quạt tròn, hình quạt tròn – Có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (14,000 đ)
  • 14. Độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (4,000 đ)
  • 13. Kiểm tra - Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp – Có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 12. Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (4,000 đ)
  • 11. Kiểm tra - Tứ giác nội tiếp – Có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 10. Tứ giác nội tiếp (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 9. Kiểm tra - Cung chứa góc – Có lời giải chi tiết. (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 8. Cung chứa góc (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (4,000 đ)
  • 7. Kiểm tra - Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn – Có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 6. Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (3,000 đ)
  • 5. Kiểm tra - Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung – Có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (12,000 đ)
  • 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 3. Kiểm tra - Góc ở tâm - Góc nội tiếp – Có lời giải chi tiết. (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 2. Luyện tập - Góc nội tiếp (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (3,000 đ)
  • 1. Góc ở tâm - Góc nội tiếp (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)