• Đề Học Kỳ 2 - Vật Lý 12 - Sở GD&ĐT Nam Định - Năm 2017 -2018 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • Đề Học Kỳ 2 - Vật Lý 12 - Sở GD&ĐT TT Huế- Năm 2017 -2018 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • Đề Học Kỳ 2 - Vật Lý 12 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa - Năm 2017 -2018 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • Đề Học Kỳ 2 - Vật Lý 12 - THPT Mạc Đĩnh Chi - Năm 2016 -2017 - có đáp án (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • Đề thi HK1 - Vật Lý 12 - THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - 2018- 2019 - File word có đáp án (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • Đề thi HK1 - Vật Lý 12 - THPT Nguyễn Chí Thanh - HCM - 2017 - 2018 - File word có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • Đề thi HK1 - Vật Lý 12 - THPT Nguyễn Thị Minh Khai - HCM - 2017 - 2018 - File word có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • Đề thi HK1 - Vật Lý 12 - THPT Nguyễn Thượng Hiền - HCM - 2017 - 2018 - File word có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)