Hóa Học Lớp 12 Đề thi THPT QG - 2019 Đề thi

Bộ đề thi thử THPT QG 2019 - Hóa Học - Các trường trên cả nước - (79đề - Đang cập nhật)

  • 79. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Sở GD&ĐT Hà Nội - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 78. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 77. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Sở GD&ĐT Hải Phòng - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 76. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Chuyên Đại học Vinh - Lần 3 -có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 75. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Cụm các trường chuyên - Lần 2 -có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 74. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Sở GD&ĐT Thanh Hóa - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 73. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Lam Sơn -Thanh Hóa-Lần 2 -có ma trận, lời giải (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 72. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Chuyên Sư Phạm Hà Nội - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 71. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Chuyên Cao Bằng - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 70. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Chuyên Hà Tĩnh- Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 69. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Chuyên Hưng Yên - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 68. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Chuyên đại học Vinh - Nghệ An - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 67. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 66. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 65. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Chuyên KHTN Hà Nội - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 64. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Thái Bình - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 64. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Thái Bình - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 63. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 62. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Tuyên Quang - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 61. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Đào Duy Từ - Hà Nội - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 60. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Hưng Yên - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 59. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 58. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Chuyên Sư phạm Hà Nội - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 57. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Sở GD&ĐT Tập Huấn - Bắc Ninh - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 56. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Sở GD&ĐT Bạc Liêu - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 55. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Thanh Oai - Hà Nội - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 54. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Liên các trường - Nghệ An - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 53. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 3-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 52. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Đại Từ - Thái Nguyên - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 51. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Gia Định - HCM - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 50. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Thái Phiên - Hải Phòng - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 49. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Sào Nam - Quảng Nam - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 48. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Quốc Học Huế - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 47. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Thái Nguyên - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 46. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 45. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - Tập Huấn Bắc Ninh- Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 44. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Đại học sự phạm - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 43. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần 2-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 42. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Long An - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 41. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Nam Phù Cừ - Hưng Yên - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 40. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 39. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Mai Anh Tuấn - Thanh Hóa - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 38. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 37. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội -Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 36. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An -Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 35. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - 5 trường chuẩn liên kết- Hải Phòng -Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 34. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT KHTN - Hà Nội -Lần 1- có lời giải, ma trận (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 33. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Thăng Long - Hà Nội -Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 32. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chu Văn An - Thanh Hóa -Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 31. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh -Lần 2-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 30. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh -Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 29. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định -Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 28. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 27. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 26. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Chuyên Thái Bình - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 25. Đề thi thử THPTQG 2019 - Hóa Học - THPT Sở GD ĐT Vĩnh Phúc -Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 24. Đề thi thử THPTQG 2019 - THPT Chuyên Lam Sơn-Thanh Hóa-Lần 1-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 23. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần 2 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 22. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 21. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 20. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 2 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 19. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 18. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 2 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 17. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 16. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - Sở GD ĐT Ninh Bình - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 15. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 14. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 13. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Tam Dương - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 12. Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo - Môn Hóa học - THPT QG năm 2019 (Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • 11. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - HCM - Lần 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 10. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - HCM - Lần 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 9. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - HCM - Lần 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 8. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 7. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 6. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 5. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 4. Đề KSCL năm 2019 - Môn Hóa Học – THPT Đoàn Thượng - Hải Dương - Lần 1 - File word có lời giải chi tiết (Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • 3. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Chuyên Bắc Giang - Lần 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 2. Đề KSCL năm 2019 - Môn Hóa Học – THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 1. Đề thi thử THPTQG năm 2019 - Môn Hóa Học - THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần1 - File word có lời giải chi tiết (Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)