Toán Học Lớp 8 Lớp 8

GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP MỚI (2018 - 2019)

  • Giáo án 5 hoạt động theo hướng PTNL - Toán 8 - Đại số - Cả năm (bản 1).doc (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (250,000 đ)
  • Giáo án 5 hoạt động theo hướng PTNL - Toán 8 - Đại số - Cả năm (bản 2) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (250,000 đ)
  • Giáo án 5 hoạt động theo hướng PTNL - Toán 8 - Đại số - Học kì I (bản 1) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Giáo án 5 hoạt động theo hướng PTNL - Toán 8 - Hình học - Cả năm (bản 1) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (250,000 đ)
  • Giáo án 5 hoạt động theo hướng PTNL - Toán 8 - Hình học - Cả năm (bản 2) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (250,000 đ)