các bộ chuyên đề hay - đặc sắc

            

môn toán


                 

Bộ chuyên đề khối 12 phiên bản đặc biệt -  Đặng Việt Đông 2019 - 2020

Lớp 12 - file word


                 

Bộ tài liệu các phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hàm số ôn thi THPT

Lớp 12 - file word


                 

Bộ chuyên đề đột phá lấy điểm 8,9,10 môn Toán ôn thi THPTQG

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Phân dạng 32 chủ đề quan trọng luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

Lớp 11 - 12 - file word
môn vật lý

                 

BỘ CHUYÊN ĐỀ ĐỘT PHÁ LẤY ĐIỂM 8,9,10 MÔN vật lý ÔN THI THPTQG

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Bộ chuyên đề, bài tập phương pháp, bài tập vật lý THPTQG theo 4 cấp độ khó tăng dần 2019

Lớp 12 - file word
môn Hóa học


                 

1600 câu Công Phá Các Loại Lý Thuyết Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 có lời giải

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

3000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học chọn lọc theo mức độ vận dụng

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Bộ tài liệu phương pháp giải nhanh bài tập Hóa Học theo 4 mức độ vận dụng file word có lời giải (Vô cơ, Hữu cơ)

Lớp 10 - 11 - 12 - file wordmôn Sinh học


                 

BỘ TÀI LIỆU CÔNG PHÁ LÝ THUYẾT SINH HỌC 3 KHỐI 10,11,12 NĂM 2019

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Bộ tài liệu, chuyên đề ôn thi THPTQG 8, 9, 10 điểm môn Sinh Học 2019

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Bộ tài liệu Chinh Phục câu hỏi lý thuyết sinh học theo chủ đề - Phan Khắc Nghệ

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Bộ tài liệu phương pháp mới giải nhanh bài tập di truyền - Phan Khắc Nghệ

Lớp 10 - 11 - 12 - file word