Chuyên mục học tập của tailieugiangday.com bao gồm tài liệu học tập cho các môn Toán, Tiếng Việt, các lớp từ 1 - 5. Với những tài liệu này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh học tốt hơn cũng như các thầy cô có thêm tài liệu để soạn bài giáo án trước khi lên lớp.