môn toán

                 

Chuyên đề giảng dạy Toán 10 chương trình sách mới (kết nối tri thức, cánh diều, chân trời sáng tạo - DẠY CHÍNH KHÓA, DẠY THÊM

Lớp 10 - file word có lời giải


                 

Bộ chuyên đề Toán đầy đủ khối 11 (cơ bản& nâng cao) - DẠY CHÍNH KHÓA, DẠY THÊM

Lớp 11 - file word có lời giải


                 

Bộ chuyên đề Toán đầy đủ khối 12 (cơ bản& nâng cao) - DẠY CHÍNH KHÓA, DẠY THÊM

Lớp 12 - file word có lời giải


                 

Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập vận dụng cực hay chia theo các chương chính, phân dạng và mức độ, giải chi tiết.

Lớp 10 - 11 - 12 - file word

môn vật lý                 

CHUYÊN ĐỀ GIẢNG DẠY Vật Lý 10 CHƯƠNG TRÌNH SÁCH MỚI (KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - DẠY CHÍNH KHÓA, DẠY THÊM

Lớp 10 - file word


                 

Bộ chuyên đề vật lý đầy đủ khối 11 - dạy chính khóa, dạy thêm

Lớp 11 - file word


                 

Bộ chuyên đề vật lý đầy đủ khối 12 - DẠY CHÍNH KHÓA, DẠY THÊM

Lớp 12 - file word

môn Hóa học


                 

Bộ chuyên đề Hóa đầy đủ khối 10-11-12 mới nhất năm 2021 - Biên soạn bởi đội ngũ giảng viên ĐHSP HN

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Tuyển chọn 5000 bài tập Hóa Hữu Cơ lớp 12

Lớp 12 - file word


                 

Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ                 

Bộ 4 cuốn sách Tư duy Hóa học NAP 4.0 - Tác giả Nguyễn anh phong

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Công Phá Các Loại Lý Thuyết Hóa Học 10 - 11 - 12

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Công Phá Các Loại bài tập Hóa Học 10 - 11 - 12

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

3000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học chọn lọc theo mức độ vận dụng

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Bộ tài liệu phương pháp giải nhanh bài tập Hóa Học theo 4 mức độ vận dụng file word có lời giải (Vô cơ, Hữu cơ)

Lớp 10 - 11 - 12 - file wordmôn Sinh học


                 

chuyên đề đầy đủ sinh học khối 12

Lớp 12 - file word


                 

Phương Pháp Học Nhanh Sinh Học THPT Quốc Gia theo 4 mức độ - Nguyễn Dung

Lớp 12 - file word


                 

BỘ TÀI LIỆU CÔNG PHÁ LÝ THUYẾT SINH HỌC 3 KHỐI 10,11,12 

Lớp 10 - 11 - 12 - file word


                 

Bộ 1900 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học chọn lọc theo mức độ vận dụng - giải chi tiết

Lớp 11 - 12 - file word


                 

Bộ tài liệu, chuyên đề ôn thi THPTQG 8, 9, 10 điểm môn Sinh Học 

Lớp 10 - 11 - 12 - file word

môn TIẾNG ANH


                 

Bộ chuyên đề Tiếng anh đầy đủ khối 10-11-12 mới nhất năm 2021 - Biên soạn bởi đội ngũ giảng viên ĐHSP HN

Lớp 10 - 11 - 12 - file wordmôn địa lý


                 

Bộ 2000 bài tập trắc nghiệm địa lý phân theo 4 mức độ có lời giải

Lớp 11 - 12 - file word
môn lịch sử


                 

Bộ 1225 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử chọn lọc theo mức độ vận dụng (giải chi tiết)

Lớp 12 - file word