Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2022 tất cả các môn: Toán, Văn, ngoại ngữ, sử, địa, gdcd, lý, hóa, sinh. Xem và tải ngay đề thi minh họa 2022 dưới đây.


- Đề mẫu thi tốt nghiệp THPT môn Toán TẠI ĐÂY

- Đề mẫu thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn TẠI ĐÂY 

Bài thi Khoa học tự nhiên:

- Đề mẫu thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí TẠI ĐÂY

- Đề mẫu thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học TẠI ĐÂY

- Đề mẫu thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học TẠI ĐÂY

Bài thi Khoa học xã hội:

- Đề mẫu thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử TẠI ĐÂY 

- Đề mẫu thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí TẠI ĐÂY

- Đề mẫu thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân TẠI ĐÂY

Bài thi Ngoại ngữ: 

- Đề mẫu thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh TẠI ĐÂY