Lịch Sử Lớp 12 Đề thi THPT QG - 2019 Đề thi

Bộ đề thi thử THPT QG 2019 - Lịch Sử - Các trường trên cả nước - (80đề)

  • Gợi ý giải đề thi chính thức môn Lịch Sử - THPT Quốc Gia năm 2019 (Mã 315) - có đáp án(Miễn phí) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (0 đ)
  • 79. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Chuyên Thái Bình - Lần 5 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 78. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Bắc Giang - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 77. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 76. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (0 đ)
  • 75. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 74. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Lai - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 73. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Lai Châu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 72. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Cụm Sóc Sơn, Mê Linh - Hà Nội - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 71. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 70. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 69. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Hội 8 trườngchuyên thi chung - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 68. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Hoàng Hoa Thám - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 67. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Điện Biên - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 66. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 65. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Nam Định - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 64. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Quảng Nam - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 63. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 62. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Cụm Liên trường Nghệ An - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 61. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 60. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Lương Thế Vinh - Đồng Nai - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 59. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Phạm Văn Đồng - Gia Lai - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 58. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Phan Đình Phùng - Quảng Bình - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 57. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Lưu Quỳnh 2 - Nghệ An - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 56. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Hồng Quang - Hải Phòng - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 55. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Cao Bằng - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 54. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Đông Hà - Quảng Trị - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 53. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Hải Phòng - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 52. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Nghèn - Hà Tĩnh- có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 51. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 50. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD và ĐT Thanh Hóa - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 49. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Krông Bông - Đắk Lắk - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 48. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 47. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Hòn Gai - Quảng Ninh - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 46. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Bắc Giang - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 45. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Hà Nam - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 44. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 43. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Cụm 8 trường chuyên - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 42. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Đại Học Vinh - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • 41. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 40. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Hà Nội - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 39. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 38. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 37. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 36. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 35. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Phú Bình - Thái Nguyên - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 34. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Kim Động - Hưng Yên - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 33. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Phú Thọ - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 32. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 31. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Hồng Quang - Hải Dương - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 30. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 29. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 28. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 27. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Đoàn Thượng - Hải Dương - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 26. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Liên Trường THPT - Nghệ An - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 25. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc- Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 24. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Thái Phiên - Hải Phòng - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 23. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 22. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 21. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 20. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT Bạc Liêu - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 19. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 4 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 18. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Cụm 8 trường - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 17. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 16. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 15. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 14. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 13. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 12. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - Sở GD&ĐT - Vĩnh Phúc - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 11. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Ngô Gia Tự- Vĩnh Phúc - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 10. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Ngô Gia Tự- Vĩnh Phúc - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 9. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Đoàn Thượng - Hải Dương - Lần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 8. Đề thi thử THPTQG 2019 - Lịch sử - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - Lần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 7. Đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo - Môn Lịch Sử - THPT QG năm 2019 (Miễn phí) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (0 đ)
  • 6. Đề thi thử THPTQG 2019 - Môn Lịch sử - THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 5. Đề thi thử THPTQG 2019 - Môn Lịch sử - THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 4. Đề thi thử THPTQG 2019 - Môn Lịch sử - THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 3. Đề thi thử THPTQG 2019 - Môn Lịch Sử - THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 2. Đề thi thử THPTQG 2019 - Môn Lịch Sử - THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 1. Đề thi thử THPTQG 2019 - Môn Lịch Sử - THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 1 - File word có lời giải (Miễn phí) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (0 đ)